Tel : 02-157-2753 , 094-561-4681
c.t.skywork@gmail.com

สินค้าและบริการ

กระเช้าไฟฟ้าแบบมาตราฐาน

: ตระกร้าเหล็กและตระกร้าอลูมิเนียม

ขนาดความยาว 2-12เมตร

กระเช้าไฟฟ้าแบบพิเศษ

: เราออกแบบการติดตั้ง ตามลักษณะของหน้างาน

เช่น แบบราง, แบบขาสูง

กระเช้าแบบรอกมือหมุน

: เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง โรงกลั่นน้ำมัน

หรือหน้างานที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้

ใช้แรงคนหมุนด้านขวาและซ้าย

ในการขับเคลื่อนกระเช้าขึ้น-ลง

ชุดอุปกรณ์กันพลัดตกในแนวดิ่ง

: เพื่อป้องกันการพลัดตก ของคนที่ทำงานอยู่ในกระเช้า

กว้านไฟฟ้า

: เหมาะสำหรับยกวัสดุอุปกรณ์

ขึ้นในแนวดิ่งน้ำหนักที่สามารถยกได้

ขึ้นกับขนาดของรอกที่ประกอบในชุด

รอกไฟฟ้า 

: อุปกรณ์ของเรานำเข้ามาจาก 2 ประเทศ 

คือ ฮ่องกง และเบลเยี่ยม

BMU (Building Maintenance Unit)

:กระเช้าไฟฟ้าถาวรประจำอาคาร

เพื่อใช้ซ่อมบำรุงผนังภายนอก

และระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร