บริการของเรา

บริษัท ซี.ที. สกายเวิร์ค เทรดดิ้ง
จัดจำหน่ายและให้เช่า กระเช้าไฟฟ้า (Gondola) และ วินซ์ไฟฟ้า (Winch)
หลากหลายรูปแบบตามลักษณะงานของลูกค้า
ทุกบริการเรามีชุดอุปกรณ์กันพลัดตกให้ฟรี

กระเช้าไฟฟ้ามาตรฐาน (Gondola)
ความยาว 2-10 เมตร

จัดจำหน่ายและให้เช่า กระเช้าไฟฟ้ามาตรฐาน (Gondola)
มีทั้งแบบตะกร้าเหล็ก และ อลูมิเนียม ความยาวมาตรฐาน 2-10 เมตร
Hoist Model: HMG 100, HMG 83 และ HMG 63
พร้อมบริการ ขนส่ง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน และซ่อมบำรุง

ชุดอุปกรณ์
- Platform
- Hoist
- Electrical Control System
- Suspension System
- Counter-Weight
- Safety Lock

คุณสมบัติ
- น้ำหนักเบา ขนาดได้มาตรฐานสากล
- ประหยัดพลังงาน
- ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย
- ความปลอดภัยสูง
- บริการพร้อมอุปกรณ์กันพลัดตก ฟรี

กระเช้าไฟฟ้าแบบดัดแปลง
ออกแบบและติดตั้งตามลักษณะหน้างาน

จัดจำหน่ายและให้เช่า กระเช้าไฟฟ้าแบบดัดแปลง ออกแบบตามลักษณะการใช้งาน ให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดโดยทีมช่างมืออาชีพ พร้อมบริการ ขนส่ง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน และซ่อมบำรุง

ชุดอุปกรณ์
- Platform
- Hoist
- Electrical Control System
- Suspension System
- Counter-Weight
- Safety Lock

คุณสมบัติ
- น้ำหนักเบา ขนาดได้มาตรฐานสากล
- ประหยัดพลังงาน
- ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย
- ความปลอดภัยสูง
- บริการพร้อมอุปกรณ์กันพลัดตก ฟรี

กระเช้าไฟฟ้าแบบเข้ามุม
ออกแบบและติดตั้งตามลักษณะหน้างาน

จัดจำหน่ายและให้เช่า กระเช้าไฟฟ้าแบบเข้ามุม ออกแบบตามลักษณะการใช้งาน ให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดโดยทีมช่างมืออาชีพ พร้อมบริการ ขนส่ง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน และซ่อมบำรุง

ชุดอุปกรณ์
- Platform
- Hoist
- Electrical Control System
- Suspension System
- Counter-Weight
- Safety Lock

คุณสมบัติ
- น้ำหนักเบา ขนาดได้มาตรฐานสากล
- ประหยัดพลังงาน
- ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย
- ความปลอดภัยสูง
- บริการพร้อมอุปกรณ์กันพลัดตก ฟรี

กระเช้าไฟฟ้าแบบราง (Monorail)

จัดจำหน่ายและให้เช่า กระเช้าไฟฟ้าแบบราง (Monorail) พร้อมบริการ ขนส่ง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน และซ่อมบำรุง

ชุดอุปกรณ์
- Platform
- Hoist
- Electrical Control System
- Suspension System
- Counter-Weight
- Safety Lock

คุณสมบัติ
- น้ำหนักเบา ขนาดได้มาตรฐานสากล
- ประหยัดพลังงาน
- ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย
- ความปลอดภัยสูง
- บริการพร้อมอุปกรณ์กันพลัดตก ฟรี

วินซ์สำหรับงานภายนอกอาคาร (Winch)

จัดจำหน่ายและให้เช่า วินซ์สำหรับงานภายนอก
พร้อมบริการ ขนส่ง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย และรื้อถอน

วินซ์สำหรับยกโครงลิฟท์ (False Car)

จัดจำหน่ายและให้เช่า วินซ์สำหรับยกโครงลิฟท์ (False Car)
พร้อมบริการ ขนส่ง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย และรื้อถอน

กระเช้าไฟฟ้าสำหรับงานถัง

จัดจำหน่ายและให้เช่า กระเช้าไฟฟ้าสำหรับงานถัง
พร้อมบริการ ขนส่ง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน และซ่อมบำรุง

กระเช้ามือหมุน (Manual Winch)

จัดจำหน่ายและให้เช่า กระเช้ามือหมุน
พร้อมบริการ ขนส่ง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน และซ่อมบำรุง

Model Scafor 408

Working load 400 kg.
Wire Rope Diameter 8-8.4 mm.
Self-weight of hoist 9.8 kg.
Speed 3M/Min
Dimensions 240x350x180 mm.

คุณสมบัติ:

เป็นกระเช้าชนิดใช้แรงคนหมุนรอกด้านขวาและด้านซ้าย ในการขับเคลื่อนกระเช้าขึ้น-ลง เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงที่ต้องการความปลอดภัยสูง ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟสันดาบ เช่น กระเช้าแบบรอกมือหมุน ไต่ขึ้นลง แทงค์เก็บน้ำมันโรงกลั่นน้ำมัน ถังน้ำมันเชื้อเพลิง คลังน้ำมัน

กระเช้าไฟฟ้าประจำอาคาร BMU
(Building Maintenance Unit)

จัดจำหน่ายและออกแบบ กระเช้าไฟฟ้าประจำอาคาร
ออกแบบการติดตั้งและขนาดกระเช้าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
พร้อมบริการ ขนส่ง ติดตั้ง และซ่อมบำรุง